Mpfumakazi inkuwerengera anzace redação ku xikola

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Fevereiro 2017

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza upalizi bza revista ya Galamukani! na cadidi ca m’Bibliya pakulewa bza ciyambi ca moyo. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kubvera Yahova Kumbabweresa Bzisimbo Bzizinji

Yahova Mulungu mwa lufoyi lace, ambatiuza momwe tingakhalire na moyo.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kristu Adabonerera Ifepano

Infa ya Jezu idapereka mtawiro pa bzomwe Sathani akhadanamizira atumiki wa Mulungu.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Thandizani Wana Wanu Kukhala na Cikhulupiro Cakulimba kwa Mulengi Wathu

Kodi wana wanu ambakhulupira ciyani pakulewa bza ciyambi ca moyo? Kodi mungawathandize tani kuti akhulupire kuti Yahova Mulungu ndiye Mulengi?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

“Kudziwisa Gole la Yahova Lakudekera Wanthu Mtima”

Kodi gole la Yahova lakudekera wanthu mtima likhalidi gole cairo? Kodi nthawe imweyi inkubverana tani na basa lakupalizira Umambo?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Mbaphatisani Basa Mabukhu Yathu Mwanzeru

Mabukhu yathu yambadindidwa na kugawiridwa pa dziko lense la pansi, ndipo kucita bzimwebzi kumbafuna nyongo na kobiri. Ndipopa tin’funika kukhala wakusamala kwene-kwene pomwe tinkuyagawira kwa wanthu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Tin’dzakondwa Kwene-Kwene Mulungu Akadzakhazikisa Kudzulu Kupsa na Dziko Lipsa

Kodi piciro la Mulungu lakulewa bza ‘kudzulu kupsa na dziko lipsa,’ limbathandauza ciyani kwa ife lero lino?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Mbakondwani Thangwe ra Cidikhiro Comwe Munaco

Cidikhiro ciri ninga ndangula. Kumbakumbukira mapiciro yakugumanika m’Fala la Mulungu kumbatithandiza kupitiriza kukhala wakukondwa na cikhulupiro napo tikagumana na mabvuto makulu.