Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Kulewalewa na Ali-wense m’Gawo Lathu

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Kulewalewa na Ali-wense m’Gawo Lathu

THANGWE RANYI MPSAKUFUNIKA: Mpolofeta Zakariya akhadaleweratu kuti wanthu wa bzirewedwe bza mitundu yense angadadzabvuma kubva bzipsa bzabwino. (Zak 8:23) Tsono mbani omwe angadadzawapfunzisa? (War 10:13-15) Ifepano tina mwayi na udindo bwa kuuza ali-wense bzipsa bzabwino m’gawo lathu.—od-CN tsa. 84 ndi. 10-11.

MOMWE MUNGACITIRE:

  • Konzekerani. Kodi mumbagumana na wanthu omwe ambalewalewa cirewedwe cinango? Mungaphatise basa programa ya JW Language kuti mupfunze bziratizo bza upalizi. Ayai mungaphatise basa mtedwe wanu kuti mulatize munthuyo momwe angagumanire bzinthu bzizinji m’cirewedwe cace mu jw.org

  • Mbakhalani tceru. Penu munkuphata basa nyumba na nyumba, lokoterani mpata uli-wense omwe mungakhale nawo kuti mulalewe na wanthu omwe ankufamba ayai wale omwe ali m’kanderendere yomwe idaima. Penu munkucita upalizi bwa padeca, kumbukirani kuti cakulinga canu ni kupereka umboni

  • Citani nyongo. Pitirizani kumbazungira wale omwe mulibe kuwagumana pa ulendo bwakuyamba. Citani nyongo yakupalizira ali-wense pa mui pace, pinango pa nthawe zakusiyana-siyana ayai pa nsiku zakusiyana-siyana mkati mwa mdzinga. Wanthu winango pinango angafunikire kucita kuwanembera tsamba, ayai kuwapalizira mu mseu

  • Pitirizani kuwazungira. Bwererani mwakamfulumize kwa wale omwe an’funa kudziwa bzizinji. Penu munthuyo ambalewalewa cirewedwe cinango, nyang’anani munthu omwe ambalewalewa cirewedweco kuti amuthandize. Pitirizani kumbamuzungira mpaka atawoneka munthu omwe ambalewalewa cirewedwe caceco.—od-CN tsa. 94 ndi. 39-40

ONANI VIDIYO YAKUTI: KUPALIZIRA ‘MPAKA KUMALEKEZERO YA DZIKO LA PANSI,’ MUKAMALA TAWIRANI MIBVUNZO YAKUTEWERAYI:

  • Kodi abalewa adakonzekera ciyani kuti akapalizire ku gawo lakutali? (1Wak 9:22, 23)

  • Kodi ni bzineso bziponi bzomwe adakwanisa kubzikunda?

  • Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe agumana?

  • Kodi ni nyongo iponi yomwe imwepo mun’funika kucita kuti mukwanise kupalizira wanthu azinji m’gawo lanu?