Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 CUMA CA M’FALA LA MULUNGU | ZAIYA 1-5

“Mbatiyendeni Tikakwire Phiri la Yahova”

“Mbatiyendeni Tikakwire Phiri la Yahova”

2:2, 3

‘Mu nsiku zakumalizira’

Ni nthawe yomwe tinkukhala ino

‘Phiri la nyumba ya Yahova’

Ni kunamata Yahova kwacadidi

‘Mitundu yense in’dzayenda kumweko’

Anyakunamata wacadidi wa Yahova mbakuphatana

‘Bwerani wanthumwe, mbatiyendeni tikakwire phiri la Yahova’

Anyakunamata wacadidi ambacemera winango kuti adzanamatembo Yahova

‘Iye ankatipfunzisa bza njira zace, ndipo ife tin’dzafamba m’njira zacezo’

Yahova ambaphatisa basa Fala lace kuti atipfunzise na kutithandiza kufamba m’njira zace

2:4

‘An’dzapfunza lini pomwe nkhondo’

Mpolofeta Zaiya adafotokoza bza kusandusidwa kwa bzifuzo bza nkhondo kukhala bzinthu bzakuphatisa basa, kulatiza kuti wanthu wa Yahova angadakhala mwa mtendere. M’nthawe ya Zaiya, kodi bzinthu bzimwebzi bzikhali bziponi?

‘Mphanga zawo an’dzazisula magedjo’

Magedjo yakhaphatisidwa basa pa kugaula pansi, ndipo magedjo yanango yakhambakonzedwa na utale.—1Sam 13:20

‘Madipa yawo acidzayasula anyamngwapi’

Anyamngwapiwa pinango akhakonzedwa na utale, ndipo akhana mawonekedwe ya djeko acikhala na cakuphatira. Anyamngwapiwa akhaphatisidwa basa pa kubvuna uva.—Zai 18:5