Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 26 Agosto–1 Setembro

Mabasa Yabwino Yomwe Yambayebweka Lini

Mabasa Yabwino Yomwe Yambayebweka Lini

Mpsakukwanisika kwa atumiki wense wa Yahova kucita cinthu comwe Yahovayo an’dzacikumbukira kwa muyaya. Ninga momwe m’bereki wa lufoyi ambacitira, iye cipo ambayebwa bzinthu bzabwino bzomwe wana wace ambacita, mpsibodzi-bodzimbo na Yavova, iye an’dzayebwa lini mabasa na lufoyi lomwe timbalatiza pa dzina lace. (Mat 6:20; Waheb 6:10) N’cadidi kuti tina maluso yakusiyana-siyana ndipo tingacite lini bzinthu mwakundendemera malinga na momwe bzinthu bziriri pa moyo wathu. Koma tingacita bzense bzomwe tingakwanise m’basa la Yahova, tingakhale wakukondwa. (Wag 6:4; Wakol 3:23) Kwa magole mazinji abale bzulu na bzulu akhala ankutumikira pa Beteli. Kodi ndimwe wakukonzekambo kubzipereka kuti mukatumikire pa Beteli? Penu nee, Kodi imwepo mungalimbise winango kuti akatumikire pa Beteli? Ayai, kodi mungathandize omwe ankutumikira kale pa Beteli kuti apitirize kucita utumikibu?

ONANI VIDIYO YA MSOLO WAKUTI: BZIPEREKENI KUTI MUKATUMIKIRE PA BETELI, NDIPO MUKAMALA TAWIRANI MIBVUNZOYI:

  • Kodi tin’funika kukatumikira pa Beteli na cakulinga ciponi?

  • Kodi mpsiponi bzomwe winango adalewa pa kufotokoza bza bzisimbo bza kutumikira pa Beteli?

  • Kodi n’ciyani cakufunikira kuti munthu athemere kukatumikira pa Beteli?

  • Kodi mungalatize tani kuti mukufuna kukatumikira pa Beteli?