Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 12-18 Agosto

Maswaka Khalani ‘Wanyongo pa Mabasa Yabwino’

Maswaka Khalani ‘Wanyongo pa Mabasa Yabwino’

Mu tsamba lace lakufuliziridwa lakuyenda kwa Tito, Paulo adanemba kuti maswaka, kuphatanidzambo Titoyo, yan’funika kucita bzense bzomwe yangakwanise kuti yakhale ‘ciratizo cabwino, pa mabasa yabwino mu njira zense’. (Tito 2:6, 7) Pa msolo ubodzi-bodziyu, adalatizambo kuti wanthu wa Mulungu adacenesedwa kuti ambakhale wa ‘nyongo pa mabasa yabwino.’ (Tito 2:14) Libodzi pa mabasa yabwino yamweya, ni kupalizira bzipsa bzabwino na kupfunzisa bza Umambo bwa Mulungu. Penu imwepo ndimwe tswaka, kodi mungaphatise basa mphanvu ya utswaka bwanu kuti mutumikire ninga mpainiya wakuthandiza ayai wa nthawe zense? —Mim 20:29.

Penu imwepo munkufuna kutumikira ninga mpainiya, konzani ndondomeko yomwe ingakuthandizeni kukwanirisa cakulinga canuci. (Lu 14:28-30) Pinango mungafunikire kubzibvunza kuti: kodi nin’dzagumana tani kobiri kuti nimbadzagulire bzinthu bzakufunikira pa moyo pomwe nin’dzakhala ndinkucita utumiki bwa nthawe zense? Kodi ningacite ciyani kuti ndidzakwanirise mawora yakufunikira pa basa limweri? Kumbirani Yahova mwa kucita mpembo kuti akuthandizeni. (Psal 37:5) Cezeranani bza nkhaniyi na abereki wanu na wale omwe adayamba kale basali. Mungamala khazikisani njira zomwe zingakuthandizeni kukwanirisa cakulinga canuci. Mungacita bzimwebzi dziwani kuti Yahova an’dzasimba nyongo na kulimbika kwanu pa basa laceri.

ONANI VIDIYO YA MSOLO WAKUTI: MASWAKA YOMWE YANKUTUMBIZA YAHOVA, NDIPO MUKAMALA TAWIRANI MIBVUNZO YAKUTEWERAYI:

  • Kodi ni bzineso bziponi bzomwe winango adakunda kuti atumikire ninga apainiya, ndipo iwo adakwanisa tani kucita bzimwebzo?

  • Kodi abereki angathandize tani wana wawo kuti atumikire ninga apainiya?

  • Kodi n’thangwe ranyi kukhala na ndondomeko ya kumbacitira upalizi n’kwakufunika?

  • Kodi abale wa m’gwere angathandize tani na kulimbisa apainiya?

  • Kodi wale omwe ambatumikira ninga apainiya ambagumana bzisimbo bziponi?

Kodi ningacite ciyani kuti ndikwanirise cakulinga cangu cakufuna kutumikira ninga mpainiya