Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kodi ni Lini Pomwe Ndin’dzatumikira Pomwe Ninga Mpainiya Wakuthandiza?

Kodi ni Lini Pomwe Ndin’dzatumikira Pomwe Ninga Mpainiya Wakuthandiza?

Matsomphenya yakulewa bza tempwlo yomwe Zakiyeri adawona yambalatiza kuti wanthu wa Mulungu angadadzacita bzakupereka bza ufulu. Kodi ifepano tingatenge tani mbali pa kupereka nsembe za citumbizo?—Waheb 13:15, 16.

Njira ibodzi ni kutumikira ninga mpainiya wakuthandiza. Gole la basa la 2018 lina minyezi mizinji yomwe ina nsiku za Malinkhuma zixanu na nsiku za Mdzinga zixanu. Bzimwebzi bzingathandize wale omwe ambaphata basa pakati pa mdzinga ndipo ana nthawe yakucoka mu utumiki bwa kumunda kuphampha kwa mdzinga. Kuthumizira bzimwebzi, apalizi angadzasankhule kupereka maora yakukwana 30 ayai 50 m’minyezi ya Março na Abril, na pomwe nyakunyang’anira dera an’kuzungira gwere lawo.

Penu bzinthu pa moyo wanu bzin’dzakubvumizani, kodi mungadzatumikire lini ninga mpainiya wakuthandiza? Kucita bzimwebzi kun’dzatithandiza kucinja momwe timbapalizirira ayai kukulisa luso lathu mu utumiki. Bziribe basa penu bzinthu bziri tani pa moyo wathu, koma lufoyi lathu kwa Yahova lin’tithandiza kucita bzizinji mu gole la 2018!—Oze 14:2.

Kodi inepano ndingatewezere tani ciratizo ca Sabina Hernández?

ONANI VIDIYO YA MSOLO WAKUTI: NA THANDIZO LA YAHOVA NDINGAKWANISE KUCITA CINTHU CIRI-CENSE, NDIPO MUKAMALA TAWIRANI MIBVUNZO YAKUTEWERAYI:

  • N’ciyani cidacitisa Sabina kufuna kucita bzizinji pa kutumikira Yahova?

  • Kodi ciratizo ca Sabina cakuthandizani tani?

  • Mu gole la basa la 2018, kodi ni mwezi (ayai minyezi) uponi omwe mun’funa kudzatumikira ninga mpainiya wakuthandiza?