Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi

●○○ ULENDO BWAKUYAMBA

Mbvunzo: Kodi Jezu akhali mbani?

Vesi: Mat 16:16

Mbvunzo wakuti mudzacezerane: Thangwe ranyi Jezu adafa?

○●○ ULENDO BWAKUBWEREZA BWAKUYAMBA

Mbvunzo: Thangwe ranyi Jezu adafa?

Vesi: Mat 20:28

Mbvunzo wakuti mudzacezerane: Kodi tingalatize tani kutenda nsembe ya cakulombolera yomwe Jezu adapereka?

○○● ULENDO BWAKUBWEREZA BWACIWIRI

Mbvunzo: Kodi tingalatize tani kutenda nsembe ya cakulombolera yomwe Jezu adapereka?

Vesi: Ju 17:3

Mbvunzo wakuti mudzacezerane: Kodi n’ciyani cimbacitika pa mitsonkhano ya Mboni za Yahova?

KAMPANYA YAKUGAWIRA MCEMO WA CIKUMBUSO (23 Março–19 Abril):

Tinkucemera wanthu kuti adzagumanike ku msinda wakufunika kwene-kwene. Uyu ni mcemo wanu. Pa Cixanu, 19 Abril, wanthu azinjisa pa dziko lense an’dzatsonkhana kuti adzakumbukire infa ya Jezu Kristu. Mcemoyu unkulatiza nthawe na mbuto yomwe mtsonkhanoyo un’dzacitikira mu dera lathu lino. Ndipo tinkukucemeranimbo kuti mudzabvesere nkhani ya msolo wakuti: “Citani Nyongo Kuti Mudzagumane Moyo Wacadidi”, yomwe in’dzafotokozedwa patasala mdzinga ubodzi kuti cikumbusoci cicitike.

Mbvunzo Wakudzacezerana Munthu Akafuna Kudziwa Bzizinji: Thangwe ranyi Jezu adafa?