Ankucitisa pfunziro la Bibliya ku República Tcheca

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Abril 2018

Bziratizo bza Upalizi

Maceza yakulewa bza Bibliya na cikondweso ca moyo.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Paskwa na Cikumbuso—Kundendemerana na Kusiyana Kwace

Napo kuti Paskwa ikhaimira lini cikumbuso ca kufa kwa Jezu koma iyo ina thandauzo lakufunika kwa ifepano.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Ndokoni Mukapfunzise Wanthu—Thangwe Ranyi, Kuponi, Ndipo Tingacite Tani?

Kucita anyakupfunza, bzimbaphatanidza kupfunzisa winango kubvera bzakutonga bza Jezu. Basa lathu lakucita anyakupfunza limbaphatanidza kupfunzisa wanthu kuphatisa basa bzomwe Jezu adapfunzisa na kutewezera ciratizo ca Jezuyo.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kupalizira na Kupfunzisa ni Bzinthu Bzakufunika Kuti Tikhale na Anyakupfunza

Jezu adapereka lamulo lakuti anyakupfunza wace akapfunzise wanthu. Kodi kucita bzimwebzi bzimbaphatanidza ciyani? Kodi tingathandize tani wanthu kukula mwauzimu?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

“Pikado Zako Zalekereredwa”

Kodi tingapfunze ciyani na cakudabwisa cakunembedwa pa Marko 2:5-12? Kodi cakucitikaci cingatithandize tani pomwe tinkuduwala?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Jezu Adapoza pa Nsiku ya Malinkhuma

Thangwe ranyi Jezu adasunama kwene-kwene na bzicito bza atsogoleri wacipembedzo ca Ajuda? Kodi ni mibvunzo iponi yomwe ingatithandize kudziwa penu timbatewezera kudeka mtima kwa Jezu ayai nee?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Jezu Ana Mphanvu Yakulamusa Anyakufunidwa Wathu Omwe Adafa

Kukumbukira bziratizo bza m’Bibliya pakulewa bwa wanthu omwe adalamusidwa, kungalimbise cikhulupiro cathu pa cilamuso ca anyakufunidwa wathu omwe adafa.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Phatisani Basa Mwaluso Bzinthu Bzomwe Timbapfunzisira

Kuti tipfunzise mwa luso, tin’funika kupfunza kuphatisa bwino basa bzinthu bzathu bzakupfunzisira. Kodi timbaphatisa basa ciyani pakupfunzisa? Kodi tingakulise tani luso lathu pakuphatisa basa Bzinthu Bzomwe Timbapfunzisirabzi?