Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi

GALAMUKANI!

Mbvunzo: Nsiku zino, programa za pa TV na mafilme mazinji, yambalatiza bza matsenga, ufiti na bziphoko. Imwepo mungati tani, kodi bzinthu bzimwebzi mpsabwino ayai mpsakuipa?

Gawirani: Galamukani! uyu, ankufotokoza thangwe race wanthu azinji ambafuna kuwona bzinthu bzimwebzi na ngozi yomwe iripo tikambabziwona.

PFUNZISANI CADIDI

Mbvunzo: Kodi Umambo bwa Mulungu bun’dzamalisa tani mabvuto yense pa dziko la pansi pano?

Vesi: Mat 6:10

Cadidi: Umambo bwa Mulungu bun’dzabweresa mtendere, ciphatano na cisungiko pa dziko lense la pansi ninga momwe bzinkucitikira kale kudzulu.

KODI UMAMBO BWA MULUNGU N’CIYANI? (Ulendo bwakubwereza)

Mbvunzo: [Cezeranani mbvunzo omwe uli kuseri kwa katsambako.] Kodi moyo un’dzakhala tani mu utongi bwa Umambo bwa Mulungu?

Vesi: Psal 37:29; Zai 65:21-23

Gawirani: [Latizani munthuyo broxura la Bzipsa Bzabwino.] Pfunziro 7 la broxura lino, limbafotokoza bzomwe mapiciroya yangathandauze kwa tensenefe. [Yambisani pfunziro la Bibliya na broxurali.]

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki.