Ganizirani zifukwa zimene zikutichititsa kukhulupirira kuti tikukhala ‘m’masiku otsiriza.’