Werengani kuti mudziwe chifukwa chake panafunikira dipo komanso mmene limathandizira anthu okhulupirika. Sindikizani kenako muyankhe mafunsowo.