Koperani ndi kusindikiza nkhaniyi kuti mudziwe malo ambirimbiri amene Yakobo anafikako.