Koperani nkhaniyi kuti mukonze msasa wa Aisiraeli pa nthawi imene anali m’chipululu.