Limbikitsani munthu wina kuti azitumikira Yehova ngati mmene Elikana ndi Hana anachitira ndi Samueli.