Koperani nkhaniyi ndiyeno lembani kufanana pakati pa Yosefe ndi anthu ena asanu otchulidwa m’Baibulo.