Koperani chithunzichi ndipo pezani zinthu ziwiri zimene sizikugwirizana ndi nkhani ya m’Baibuloyi.