Koperani chithunzichi chomwe mungachikongoletse ndi chekeni ndipo yesani kutchula mayina a anthu atatuwo, amene ali mumtsinje wa Nailo.