Koperani nkhaniyi ndipo tchulani anthu awiri otchulidwa m’Baibulowo. Jambulani zinthu zimene zikusowapo.