Koperani nkhaniyi ndipo mutchule zinthu zitatu zimene zikusiyana pazithunzi ziwirizi.