Ndi nyama ziti zimene ukufuna kudzasewera nazo m’Paradaiso?