Tikamaphunzira Baibulo patokha, timakhala ngati tikuyenda ndi mabwenzi a Yehova.