Kodi Yehova amawaona bwanji anthu odzichepetsa? Tiyeni tione.