Kodi ndi zithunzi ziti zomwe zikusonyeza mmene moyo udzakhalire m’Paradaiso?