Dulani zithunzizi ndi kuziika malo amodzi potsatira malangizo ndipo kenako imbirani Yehova komanso loweza nyimbo ya mutu wakuti “Dzina Lanu Ndinu Yehova.”