Muzipemphera kwa Yehova kuti akuthandizeni kukhala olimba mtima kuti musamachite mantha.