Kodi mungathokoze bwanji Yehova chifukwa cha moyo umene anatipatsa?