N’chifukwa chiyani nthawi zonse tiyenera kunena zoona?