Onani zimene zathandiza Kalebe ndi Sofiya kuti alalikire munthu wachinenero cha dziko lina.