Kodi ungatani kuti ukhale woleza mtima ngati Yehova?