Inunso mungapempherere anthu ena omwe akukumana ndi mavuto.