Phunzirani nkhani ya Paulo ndi Sila. Koperani nkhaniyi, iwerengeni m’Baibulo ndipo mukhale ngati mukuona zinthuzo zikuchitika.