“Ndikuona kuti lamuloli ndi loipa ndipo akuligwiritsa ntchito ndi cholinga choipanso kwambiri.”

Loya Woona za Ufulu wa Anthu M’mayiko Osiyanasiyana Komanso Woimira Bungwe la ku UK Loona za Malamulo Oyendetsera Mayiko