Pitani ku nkhani yake

Mphepo yamkuntho ya Ian yawononga kwambiri ku Cuba ndi ku United States ndipo anthu ambiri alibe magetsi

4 OCTOBER, 2022
NKHANI ZA PADZIKO LONSE

Mphepo Yamkuntho ya Ian Yawononga Kwambiri

Mphepo Yamkuntho ya Ian Yawononga Kwambiri

Pa 27 September 2022, mphepo yamkuntho ya Ian inawononga kwambiri ku Cuba. Mawa lake inakawombanso mwamphamvu kwambiri m’chigawo chakum’mwera chakumadzulo kwa Florida. Mkunthowu womwe unkawomba pa liwiro la makilomita 240 pa ola limodzi, unali umodzi wa mikuntho yamphamvu koopsa pa mikuntho yomwe inawombapo ku Unites States. Mphepoyi inawononga dera lonse ndipo dera lalikulu kunalibe magetsi, misewu komanso mabuliji zinawonongeka ndipo madzi anasefukira kukafika ku Atlantic Ocean. Pambuyo pake mkunthowu unakawombanso ku South Carolina.

Mphepo yoopsayi yachititsa kuti ofalitsa a ku Florida oposa 12,000 asowe pokhala kapena asamuke m’nyumba zawo.

Oyang’anira madera akugwira ntchito limodzi ndi a Dipatimenti Yoona za Mapulani ndi Zomangamanga pothandiza akulu kusamalira abale ndi alongo amene akhudzidwa ndi mphepoyi.

Mmene Zakhudzira Abale ndi Alongo Athu

Ku Cuba

 • N’zomvetsa chisoni kuti m’bale mmodzi anafa

 • Abale awiri anavulala pang’ono

 • Nyumba 300 zinawonongeka pang’ono

 • Nyumba 491 zinawonongeka kwambiri

 • Nyumba 63 zinawonongekeratu

 • Malo ochitira misonkhano okwana 40 anawonongeka pang’ono

 • Malo amodzi ochitirapo msonkhano anawonongeka pang’ono

 • Malo atatu ochitirapo msonkhano anawonongeka kwambiri

Ku Florida

 • Abale ndi alongo athu sanavulale

 • Ofalitsa awiri anavulala pang’ono

 • Panopa, ofalitsa 5,874 akusowa pokhala

 • Nyumba 1,559 zinawonongeka pang’ono

 • Nyumba 367 zinawonongeka kwambiri

 • Nyumba 47 zinawonongekeratu

 • Nyumba 329 zinakonzedwa ndipo anthu anayambanso kukhalamo

 • Nyumba 71 zinakonzedwa

 • Nyumba 38 zomwe zinkagwiritsidwa ntchito ndi Mboni za Yehova zinawonongeka pang’ono

 • Nyumba ya Ufumu imodzi inawonongeka kwambiri

 • Malo amodzi ochitirapo msonkhano anawonongeka kwambiri

Ku South Carolina

 • Palibe m’bale kapena mlongo aliyense amene anavulala kapena kufa ndi mphepo yamkunthoyi

 • Ofalitsa 35 anathawa m’nyumba zawo

 • Nyumba 13 zinawonongeka pang’ono

Ntchito Yopereka Chithandizo

 • Oyang’anira madera komanso akulu akulimbikitsa mabanja amene anakhudzidwa komanso kuwapatsa zinthu zofunikira

 • Kunakhazikitsidwa malo 14 othandizirapo abale ndi alongo omwe anathawa m’nyumba zawo

 • Ku Florida ndi ku Cuba kunakhazikitsidwa Makomiti Othandiza Pangozi Zamwadzidzidzi kuti aziyang’anira ntchito yothandiza anthu

 • Ntchito zonse zopereka chithandizo, zikugwiridwa potsatira njira zopewera COVID-19

Pomwe abale athu akuthandiza Akhristu anzawo panthawi yamavuto, tikuona kukwaniritsidwa kwa mawu a wamasalimo akuti: “Wokhulupirira Yehova amazunguliridwa ndi kukoma mtima kosatha.”—Salimo 32:10.