Onerani zimene zinachitika pa mwambo wosangalatsa wa anthu amene anamaliza maphunziro awo ku Giliyadi, kalasi nambala 135.