Onani mkati mwa Nyumba ya Ufumu kuti mudziwe zimene zimachitika.