(Ezekieli 3:17-19)

 1. Mulungu akufuna

  tichenjeze anthu

  Kuti tsiku la mkwiyo

  wake likubwera.

  (KOLASI)

  Akamvera adzapeza,

  Inde moyo wosatha

  Nafe tidzapulumuka,

  Tikafalitsa uthenga,

  Uthenga.

 2. Tili ndi uthenga

  woti tiuze anthu

  Tiitane anthu abwere

  kwa Mulungu

  (KOLASI)

  Akamvera adzapeza,

  Inde moyo wosatha

  Nafe tidzapulumuka,

  Tikafalitsa uthenga,

  Uthenga.

  (VESI LOKOMETSERA)

  Mwamsanga tilengeze,

  Anthu amve, aphunzire.

  Cho’nadi tiphunzitse,

  Kuti moyo adzapeze.

  (KOLASI)

  Akamvera adzapeza,

  Inde moyo wosatha

  Nafe tidzapulumuka,

  Tikafalitsa uthenga,

  Uthenga.