ONANI
Kukula kwa Zilembo
Chithunzi

(Aroma 14:8)

 1. 1. Iwe ndi wandani?

  Umvera m’lungu uti?

  Amene umam’gwadirayo.

  Iye ndiye m’lungu wako.

  Milungu iwiri;

  Sungaitumikire.

  Sungalambire iwiri yonse,

  Sankhapo mmodzi yekha.

 2. 2. Iwe ndi wandani?

  Umvera m’lungu uti?

  Zilitu ndi iwe kusankha,

  Woona kaya wonama.

  Kodi Kaisara

  Udakamukondabe?

  Kapena udzamvera Yehova

  N’kugwira ntchito yake?

 3. 3. Ine ndi wandani?

  Ndidzamvera Yehova.

  Atate wanga wakumwamba;

  Ine ndidzam’sangalatsa.

  Anandigulatu;

  Ndidzamutumikira.

  Ndizim’lambira, dzina lakenso

  Ndizililemekeza.