ONANI
Kukula kwa Zilembo
Chithunzi

(Yesaya 2:2-4)

 1. 1. Phiri la Yehova,

  Tangoliyang’anani.

  Latalika kuposa

  Ena onse lero.

  Anthu akubwera,

  Kuchokera kutali,

  Akuitanizana,

  ‘Bwerani kwa M’lungu.’

  Tsopano wamng’ono

  Wakhala mtundu waukulu,

  Tikuona kuti,

  Tikudalitsidwa ndi M’lungu.

  Ambiri tsopano

  Akuvomerezadi.

  Ulamuliro wake

  Mokhulupirika.

 2.  2. Yesu walamula

  Kuti tipite ndithu.

  Tikalalikire

  Uthenga wa Ufumu.

  Khristu wayambano

  Ulamuliro wake.

  Iye akuti tikhale

  Kumbali yake.

  Ndi zosangalatsa,

  Kuona khamu lalikulu.

  Likukulirabe,

  Ndipo tonse tikuthandiza.

  Tonse tifuule,

  Tiitanetu anthu,

  ‘Bwerani kuphiri

  la Yehova Mulungu.’