ONANI
Kukula kwa Zilembo
Chithunzi

(1 Yohane 4:9)

 1. 1. Yehova, tinali

  opanda tsogolo.

  Komano dipo

  lathandiza tonse.

  Tikudzipereka,

  kwa inu kosatha.

  Tiphunzitse ena,

  Akudziweninso.

  (KOLASI)

  Mwana wanu yekha,

  munamupereka.

  Tidzakuimbirani,

  za mphatsoyi kwamuyaya.

 2.  2. Chifundo chanucho

  ndi chachikuludi.

  Komanso timakonda

  dzina lanu.

  Yoposa zonsezi,

  ndi mphatso ya Yesu.

  Anatifera kuti

  tipulumuke.

  (KOLASI)

  Mwana wanu yekha,

  munamupereka.

  Tidzakuimbirani,

  za mphatsoyi kwamuyaya.

  (KUMALIZA)

  Yehova, Atate, tikuthokozatu.

  Mphatsoyi munatipatsadi kwamuyaya.

(Onaninso Yoh. 3:16; 15:13.)