ONANI
Kukula kwa Zilembo
Chithunzi

(Aroma 16:2)

 1. 1. Sara, Esitere, Rute, ndi ena​—

  Onsewa ’nali akazi abwino,

  Anali odzipereka kwa M’lungu.

  Timawadziwa ndi mayina awo.

  Panali ena sanatchulidwe,

  Iwotu Yehova ankawakondanso.

 2. 2. Akaziwatu amatikumbutsa

  Makhalidwe omwe tifunikira.

  Monga ubwino ndi kulimba mtima.

  Ndi zitsanzo zotilimbikitsadi.

  Alongo a masiku anonso,

  Khalani zitsanzo kwa ena tonsefe.

 3. 3. Achemwali, amayi, amasiye

  Mumachita khama pogwira ntchito

  Mumagonjera, mumadzichepetsa.

  Musaope Mulungu ali nanu.

  Ndipo iye akulimbitseni,

  Musafooketu, mudzadalitsidwa.