ONANI
Kukula kwa Zilembo
Chithunzi

(Miyambo 27:11)

 1. 1. Mwana wanga undipatse

  mtima wako.

  Yemwe akunditonza

  aone yekha.

  Ukudziperekadi

  mofunitsitsa;

  Anthu adziwe

  kuti umandikonda.

  (KOLASI)

  Mwana wanga wokondedwawe,

  Khalatu wanzeru chonde.

  Kutitu unditumikire,

  Inde mwakufuna kwako.

 2. 2. Uzinditumikira

  mosangalala,

  Ngakhale ukapunthwa,

  ndidzakudzutsa.

  Wina ngakhale

  angakukhumudwitse,

  Usadere nkhawa

  ndidzakhala nawe.

  (KOLASI)

  Mwana wanga wokondedwawe,

  Khalatu wanzeru chonde.

  Kutitu unditumikire,

  Inde mwakufuna kwako.