Kodi Baibulo limanena zotani zokhudza anthu amene anamwalira? Kodi angadzakhalenso ndi moyo?