Kodi chimachitika n’chiyani munthu akamwalira? Zimene Baibulo limaphunzitsa ndi zolimbikitsa komanso zotonthoza.