Kodi cholinga cha Mulungu polenga dziko lapansili chinali chiyani? Kodi zidzatheka kuti dzikoli likhalenso paradaiso?