Masomphenya a Ezekieli okhudza kachisi anatsimikizira Ayuda okhulupirika omwe anali ku ukapolo kuti kulambira koyera kudzabwezeretsedwa. Komanso anawakumbutsa mfundo zapamwamba za Yehova zokhudza kulambira koyera.

Ansembe ankayenera kuphunzitsa anthu mfundo za Yehova

44:23

Fotokozani zitsanzo zosonyeza mmene kapolo wokhulupirika ndi wanzeru watithandizira kuti tizidziwa kusiyana pakati pa chinthu chodetsa ndi choyera. (kr 110-117)

Anthu ankathandiza atsogoleri awo

45:16

Kodi tingathandize akulu mumpingo m’njira ziti?