Nkhani ya anyamata atatu Achiheberi ingatithandize kukhalabe okhulupirika kwa Yehova

3:16-20, 26-29

Mogwirizana ndi malemba ali m’munsiwa, kodi kukhala okhulupirika kwa Yehova kumaphatikizapo chiyani?