Yehova amafuna kuti tizisangalala ndi ntchito yathu ndipo amatiphunzitsa mmene tingachitire zimenezi. Munthu akhoza kumasangalala ndi ntchito yake ngati amaigwira ndi maganizo oyenera.

Mukhoza kumasangalala ndi ntchito yanu . . .

3:13; 4:6

  • mukamaona ntchitoyo moyenera

  • mukamaganizira mmene ntchitoyo imathandizira anthu ena

  • mukamaigwira mwakhama, komabe mukaweruka muziyesetsa kuika maganizo pa banja lanu ndiponso kutumikira Yehova