50:4-7

  • Aisiraeli omwe analapa anasangalala Yehova atawamasula ku ukapolo

  • Iwo anabwerezanso pangano lawo lomwe anachita ndi Yehova ndipo anabwerera ku Yerusalemu n’kukayambiranso kulambira Mulungu

50:29, 39

  • Ababulo omwe anali odzikuza, analangidwa chifukwa ankachitira nkhanza anthu a Yehova

  • Monga mmene ulosi unanenera, Babulo anakhala bwinja