26:18

Tchulani zinthu zimene zili pa chithunzipa.

Pa zinthu zimenezi, kodi ndi zinthu ziti zomwe zimagwiritsidwanso ntchito pa mwambo wa Chakudya Chamadzulo cha Ambuye?