Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Zekariya 12:1-14

12  Uthenga wokhudza Isiraeli: “Awa ndi mawu a Yehova okhudza Isiraeli.” Yehova, amene anatambasula miyamba+ ndi kuyala maziko a dziko lapansi+ komanso kupanga mzimu+ n’kuuika mwa munthu, wanena kuti:  “Yerusalemu+ ndidzamusandutsa mbale yolowa yochititsa mitundu yonse ya anthu omuzungulira kuyenda dzandidzandi.+ Mdani adzazungulira Yuda, adzazungulira Yerusalemu.+  Pa tsiku limenelo,+ Yerusalemu ndidzamusandutsa mwala wotopetsa+ kwa anthu a mitundu yonse. Onse onyamula mwala umenewo, ndithu adzatemekatemeka koopsa. Anthu a mitundu yonse ya padziko lapansi adzasonkhana pamodzi kuti amuukire.+  Pa tsiku limenelo,+ ndidzachititsa hatchi+ iliyonse kudabwa kwambiri, ndipo wokwera pahatchiyo ndidzamuchititsa misala.+ Ndidzatsegula maso anga ndi kuyang’ana nyumba ya Yuda,+ ndipo hatchi iliyonse ya anthu a mitundu ina ndidzaichititsa khungu,” watero Yehova.  “Mafumu+ a Yuda adzanena mumtima mwawo kuti, ‘Anthu okhala mu Yerusalemu akutipatsa mphamvu zochokera kwa Mulungu wawo,+ Yehova wa makamu.’  Pa tsiku limenelo, ndidzachititsa mafumu a Yuda kukhala ngati mbaula zamoto pakati pa mitengo,+ komanso ngati miyuni yamoto pamilu ya tirigu wongodula kumene.+ Iwo adzatentha mitundu yonse ya anthu owazungulira, mbali ya kudzanja lamanja ndi kudzanja lamanzere.+ Anthu a mu Yerusalemu adzakhalabe mumzinda wawo wa Yerusalemu.+  “Choyamba, Yehova adzapulumutsa mahema a Yuda. Choncho kukongola kwa nyumba ya Davide ndi kukongola kwa anthu okhala mu Yerusalemu, sikudzakhala kwakukulu kwambiri kuposa kwa Yuda.  Pa tsiku limenelo, Yehova adzatchinjiriza anthu okhala mu Yerusalemu.+ Munthu amene wapunthwa pa tsiku limenelo, adzakhala wamphamvu ngati Davide.+ Nyumba ya Davide idzawatsogolera ngati Mulungu,+ ndiponso ngati mngelo wa Yehova.+  Pa tsiku limenelo, ndidzatsimikiza kuwononga mitundu yonse ya anthu imene ikubwera kudzaukira Yerusalemu.+ 10  “Posonyeza kuti ndakomera mtima nyumba ya Davide ndi anthu okhala mu Yerusalemu, ndidzawapatsa mzimu wanga+ umene udzawalimbikitse kundipempha mochonderera.+ Ndithu iwo adzayang’ana kwa munthu amene anamulasa,+ ndipo adzamulirira ngati mmene amachitira polirira mwana yekhayo wamwamuna. Adzamulira mowawidwa mtima ngati mmene amachitira polira maliro a mwana wamwamuna woyamba kubadwa.+ 11  Pa tsiku limenelo, anthu adzalira kwambiri mu Yerusalemu ngati mmene analirira ku Hadadirimoni, m’chigwa cha Megido.+ 12  Anthu a m’dziko lonselo adzalira mokuwa.+ Banja lililonse lizidzalira palokha. Banja la nyumba ya Davide lizidzalira palokha, ndipo akazi a m’banja limeneli azidzalira paokha.+ Banja la nyumba ya Natani+ lizidzalira palokha, ndipo akazi a m’banja limeneli azidzalira paokha. 13  Banja la nyumba ya Levi+ lizidzalira palokha, ndipo akazi a m’banja limeneli azidzalira paokha. Banja la Asimeyi+ lizidzalira palokha, ndipo akazi a m’banja limeneli azidzalira paokha. 14  Mabanja onse otsala adzalira. Banja lililonse lizidzalira palokha, ndipo akazi a m’mabanjawo azidzalira paokha.+

Mawu a M'munsi